Page 130-131 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

97
Proje No
Fakülte
Proje Konusu
Proje Yürütücüsü
Destek
Tutarı
16401005
STF
TÜBİTAK (
KASELSU Kapalı Sistemle El ve Yüz Kemikleri Uzatılması)
Prof.Dr.Zekeriya
TOSUN
10.000
16401006
Müh.Fak.
TÜBİTAK
(Manyetik Polianilin/Co3O4 Kompozitinin Üretimi ve Tekstil Atık Sularında Bulunan Organik
Boyalarının Gideriminde Fotokatalizör Olarak Kullanımı)
Prof.Dr. Handan
KAMIŞ
3.000
16401007
Müh.Fak.
TÜBİTAK
(Tekstil Atık Sularındaki Boyaların Giderilmesi İçin Metal İyon Katkılı Yeni Fotokatalizörlerin
Üretilmeleri, Karakterizasyonları ve Fotokatalitik Uygulamaları)
Prof.Dr. Handan
KAMIŞ
15.510
16401008
VF
(TÜBİTAK)
Bor Bileşiklerinin Köpeklerde Lenfosit Proliferasyonuna Etkilerinin Belirlenmesi
Prof.Dr.Uçkun Sait
UÇAN
2.950
16401009
FF
Seydişehir Alüminyum Fabrikası (Konya) Çevresindeki Likenlerin Ağır Metal Kirliliğinin Analizi
Prof.Dr.Celaleddin
ÖZTÜRK
30.000
16401010
FF
Türkiye'deki Nannospalax Xanthodon Ve N. Ehrenbergi'nin 2n=48 Sitotiplerinin Heterekromatin Dağılımı
Ve Nukleolus Organizator Bölgelerinin Karşılaştırılması (Mammalia: Rodentia)
Doç.Dr.Atilla ARSLAN
22.500
16401011
FF
Enzimatik Polimerizasyon İle Yeni Yüzeylerin Hazırlanması Ve Yeni Yüzeylerin Biyoelektrokimyasal
Aktifliğine Şekilsel Farklılıkları Olan Nanoyapıların Etkisinin İncelenmesi
Doç.Dr.Yasemin
ÖZTEKİN
25.000
16401012
FF
Yüksek Mertebe Lineer Olmayan Fark Sistemlerinin Periyotları Ve Çözümleri
Yrd.Doç.Dr.Kemal
USLU
6.890
16401013
FF
Çatacık Ormanı (Eskişehir) Miksomisetleri
Arş.Gör.Dr.Gönül
EROĞLU
22.500
16401014
Müh.Fak.
Ankastre Mesnetli Betonarme Kirişlerde A/D Oranının Kiriş Kesme Davranışına Etkisinin Araştırılması
Doç.Dr.Mehmet
KAMANLI
29.964
16401015
Müh.Fak.
Kırşehir Cacabey Mescidinin Yersel Lazer Tarama Yöntemiyle 3 Boyutlu Modelinin Elde Edilmesi
Doç.Dr.Murat YAKAR
20.000
16401016
ZF
Mikoriza Uygulamalarının In Vitro Şartlarda Yetiştirilmiş Bazı Çilek Çeşitlerinde Büyüme Ve Verim Üzerine
Etkileri
Prof.Dr.Lütfi PIRLAK
29.982
16401017
ZF
Kuluçkanın Son Üç Gününde Işık Şiddeti Ve Fonksiyonu Elektronik Kontrol Üniteleriyle Yönetilebilen
Dinamik Aydınlatma Uygulamasının (Yazılımların) Bıldırcın (Coturnix Coturnix Japonica) Yumurtalarında
Çıkış Parametreleri Ve Civciv Kalitesine Üzerine Etkileri
Prof.Dr.İskender
YILDIRIM
26.010