Page 133 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

94
Yazılımlar
PACS Sistemi
Dikte Programı
Dijital Arşiv
Öğrenci Programı
Taşınır Mal Kayıt Programı
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
Bilgisayarlar
Masa üstü bilgisayar sayısı: 10.226 adet
Taşınabilir bilgisayar sayısı: 1.550 adet
Kütüphane Kaynakları
Basılı Kitap: 163.620
Elektronik Bilgi Kaynağı: 78 (64 Tam Metin +14 Özet)
Elektronik Dergi (Tam Metin): 43.529
Elektronik Dergi (Özet): 58.998
Elektronik Tez: 2,7 milyon (1997 yılı sonrası tam metin)
Elektronik Kitap: 55.866
Görsel-İşitsel Materyal: 3.303 adet (CD, DVD, Ses Kaseti, Disket vb.)
Süreli Yayın: 572 (384 satın alma ve 188 bağış)
Gazete Arşivi: 6.894 cilt (1920-1990 yıllarını kapsayan)
Yüksek Lisans ve Doktora Tezi: 11.851
Yazma ve Eski Harfli Basma Eser: 13.162
Yazma ve Eski Harfli Basma Eser cd: 11.787
Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Cinsi
İdari Amaçlı
(Adet)
Eğitim Amaçlı
(Adet)
Araştırma Amaçlı
(Adet)
Projeksiyon
76
363
10
Slayt makinesi
3
77
6
Tepegöz
19
96
-
Episkop
-
3
1
Barkot Okuyucu
312
22
-
Baskı makinesi
11
22
2
Fotokopi makinesi
127
73
-
Faks
89
12
-
Fotoğraf makinesi
4
26
29
Kameralar
326
65
15
Televizyonlar
257
49
-
Tarayıcılar
37
93
2
Müzik Setleri
12
55
-
Mikroskoplar
-
297
55
DVD
265
15
-
Ses Cihazı
-
28
-
Para Sayma Mak.
5
-
-