Page 9 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

8
TOPLUMLA İLİŞKİLER
12.
Üniversite Tarafından Sunulan
Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek
22.
Toplumsal hizmet projelerinin
sayısını artırmak
23.
STK’larla işbirliği içerisinde
öğrenciler için “toplumsal duyarlılık”
programları hazırlamak ve
uygulamak
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
13.
Uluslararası Bilinirliğimizi ve
Etkinliğimizi Artırmak
24.
Uluslararası bilimsel etkinlikleri
daha fazla sayıda düzenlemek
25.
Üniversitemizin üyesi olduğu
uluslararası akademik kuruluşların
sayısını artırmak
SOSYAL
FAALİYETLER
14.
Öğrencilerin sosyal faaliyetlerini
arttırmak ve sosyal gelişimlerini
desteklemek
26.
Üniversitemizdeki öğrenci
topluluklarına verilen desteği
artırmak
27.
Mezunlarımızın ve başarılarının
üniversite tanıtımında daha etkin
kullanımını sağlamak