Page 117 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

84
PROJE TÜRÜ
Proje Sayısı
Projelere
Ayrılan Ödenek
Araştırma Projeleri
184
3.830.894
Tez Projeleri
242
2.466.774
Kongre Projeleri
Yurt Dışı Uluslararası
906
3.861.965
Yurt içi Uluslararası
16
Bilimsel Kongre Düzenleme Projeleri
14
87.000
Alt Yapı Projeleri
23
843.299
Ar-Ge Projeleri
---
---
2013-2014 Yayın (ATIF) Projeleri
383
469.100
2014-2015 Yılı Yayın Projeleri
325
261.162
2015 de ödenek kullanacak Devam eden
Araş. ve Tez Projeleri, Yayın (Atıf) projeleri,
Yayın projeleri
537
2.326.110
TOPLAM
2.630
14.146.304