Page 114 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

81
EK-B6
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARIN
STRATEJİK ALANLARA KATILIMI