Page 113 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

80
PAYDAŞLAR
PAYDAŞ
TÜRÜ
İP: İç
Paydaş
DP: Dış
Paydaş
PAYDAŞ NİTELİĞİ
TP: Temel Paydaş
SP: Stratejik
Paydaş
YP: Yararlanıcı
Paydaş
ÖNCELİĞİ
A: Birlikte
Çalış/Güçlü/Önemli
B: Çıkarlarını
Gözet/Zayıf/Önemli
C: Bilgilendir/Güçlü/Önemsiz
D: İzle/Zayıf/Önemsiz
Öğrenciler
İP
TP/YP
A
Akademik Personel
İP
TP
A
İdari Personel
İP
TP
A
Mezunlar
DP
SP
A/B
Öğrenci Aileleri
DP
SP
C
YÖK
DP
TP
A
ÜAK
DP
TP
A
KYK
DP
TP
B
SGK
DP
TP
A
KALKINMA BAKANLIĞI
DP
TP
A
Ulusal Ajans
DP
TP
A
MEB
DP
TP
A
Maliye Bakanlığı
DP
TP
A
Sağlık Bakanlığı
DP
TP/YP
A
TEKNOKENT
DP
TP/SP
A
KOSGEB
DP
SP
A/B
TÜBİTAK
DP
SP
A
TPE
SP
A
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı
DP
SP
A
Diğer Bakanlıklar
DP
SP/YP
C/D
Diğer Kamu Kurumları
DP
SP/YP
D
Valilik
DP
SP
A
Kaymakamlıklar
DP
SP
A
Yerel Yönetimler
DP
SP
A
Meslek Kuruluşları (Oda, borsa,
birlik ve diğer)
DP
SP/YP
A
Sivil Toplum Kuruluşları
DP
SP/YP
A/B
Finansal Kuruluşlar
DP
SP
B
İşverenler
DP
SP/YP
A/B
Medya
DP
SP/YP
B/C
Orta öğretim
DP
SP
D
Üniversite mal ve hizmetinden
yararlananlar
DP
YP
A
Uluslararası eğitim araştırma
kurumları
DP
SP
A
Diğer üniversiteler (yurtiçi-
yurtdışı)
DP
SP/YP
A/B
Akreditasyon ve kalite güvence
kuruluşları
DP
SP
A
Tedarikçiler
DP
SP
B
Toplum
DP
SP/YP
B/C