Page 8 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

7
TEMA
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
EĞİTİM
1. Üniversitenin Yaygın Tanıtımını
Yaparak Üniversiteyi Başarılı
Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline
Getirmek
1. Üniversiteyi başarılı öğrenciler için
çekim merkezi yapmak
2. Uluslararasılaşmayı Sağlamak
2. Üniversitenin uluslararası niteliğini
geliştirmek
3.
Lisansüstü Eğitim Kalitesini
Yükseltmek
3.
Lisansüstü öğrenci oranını
artırmak
4. Akreditasyon ve Eğitim Kalitesini
Geliştirmek
4.
Akreditasyonu yaygınlaştırmak
5. Hayat Boyu Eğitim ve Uzaktan
Eğitim Olanaklarını Geliştirmek
5. Uzaktan eğitim altyapısını
oluşturmak ve yaygınlaştırmak
6.
Toplumun hayat boyu eğitim
ihtiyacını karşılamak
ARAŞTIRMA
6. Araştırma Kaynaklarını Etkin
Kullanmak ve Araştırma Kalitesini
Yükseltmek
7.
Bilimsel yayın, atıf ve proje sayısı
ve niteliğini artırmak
8.
Teknoloji üretmek ve transfer
etmek
İNSAN KAYNAKLARI
ve
KURUMSALLAŞMA
7.
İnsan Kaynaklarını Geliştirmek
9.
Akademik ve idari personelin
kişisel, mesleki ve sosyal
gelişimlerine katkıda bulunmak
8. Kurumsallaşmayı Tamamlamak
10.
Kurumsal aidiyeti ve kurum
kültürünü geliştirmek
ALT YAPI
9.
Sosyal ve Kültürel Alanları Geliştirmek
11.
Kampüs alanında çevre düzenini
iyileştirmek
12.
Kültür merkezi-müze yapımını
tamamlamak
13.
Öğrenci ve personele yönelik
yeni sosyal alanları oluşturmak
14.
Öğrencilerin beslenme-barınma-
spor ve kültür faaliyetleri için yeterli
kaynak ayırmak
10.
İdari ve Eğitim Alanlarının Fiziki
Altyapısını Güçlendirmek
15.
Üniversitenin idari ve eğitim
binası ihtiyacını karşılamak
16.
Eğitim binaları ve laboratuarların
ders materyali ve fiziki ihtiyaçlarını
karşılamak
17.
Üniversiteyi engelli öğrenciler
için yaşanılır ve tercih edilebilir hale
getirmek
18.
Akademik ve idari personelin
çalışma alanlarını iyileştirmek
19.
Merkezi derslik ve laboratuar
yapmak
20.
Merkez Kütüphane’nin niceliksel
ve niteliksel iyileştirme çalışmalarına
öncelik vermek
FİNANS
11.
Finansal Kaynakları Geliştirmek
21.
Finansal kaynakları
zenginleştirmek ve verimli
kullanmak