Page 107 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

74
EK-B4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI