Page 102 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

69
Dokümantasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda
Müdürlük organizasyon şeması ve bir kalite politikası belirlenmiştir. 14
adet prosedür ilgili formları ile birlikte hazır hale getirilmek üzere
çalışılmaktadır. Hazır olanlar peyder pey onaylandıktan sonra
uygulamaya konulmaktadır.
Hadim MYO
ISO-9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi bulunmaktadır. Önceki
yıllarda danışman kuruluş tarafından birim amirleri ve birim
elemanlarına verilen eğitimler sonrasında ihtiyaç duyulan dokümanlar;
kalite el kitabı, prosedürler, şemalar, görev tanımları, talimatlar,
listeler, kalite planları, dış kaynaklı dokümanlar ve formlar şeklinde
belirlenmiş olup bu dokümanların hazırlanmaları tamamlanmıştır.
Dokümanlarla ilgili her yıl gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Kalite
yönetim sisteminin gerektirdiği tüm formlar oluşturularak birimlere
dağıtımı yapılmış ve bu formlara birimlerin kayıt tutmaları
sağlanmaktadır.Kalite politikası, ilan edilmiş ve bu konuda hem öğretim
elemanlarının bilgilendirilmesi hem de öğrencilerin bilgilendirilmesi
sağlanmıştır. Söz konusu bilgilendirme öğretim elemanlarına, idari
personele ve öğrencilere düzenlenen eğitimlerle de takviye
edilmektedir. Kalite hedeflerinin oluşturulması yönünde öğretim
elemanları ile yüz yüze yapılan görüşmeler ve fikir alışverişi sonrasında
okulumuza uygun ölçülebilir kalite hedefleri
belirlenmektedir.Birimlerin çalışmaları kalite yönetim sistemi
dokümanları ile sağlanmakta olup bu dokümanların eki olarak dağıtımı
yapılan formlara tutulan kayıtlar ile de eğitim-öğretim hizmetinin
izlenebilirliği sağlanmaktadır.Her akademik dönem için Eğitim Planı
hazırlanarak gerekli eğitimlerin yapılması sağlanmaktadır. Okul kantini
girişine öneri ve şikâyet formu konularak öğrencilerin önerileri veya
şikâyetleritoplanarak söz konusu öneri ve şikâyetler ile ilgili olarak
gerekli çalışmaların yapılması sağlanmaktadır. Mezun olan öğrencinin
diploma almaya veya ilişik kesmeye geldiğinde
Okul Memnuniyet
Anketi
, çalışan öğretim elemanı veya idari personelin memnuniyet
ölçümü her yıl öğretim elemanları ve idari personel tarafından
doldurulan
Personel Memnuniyet Anketi
ile öğrencilerin öğretim
elemanları hakkındaki memnuniyet algılamaları ise; her öğretim
elemanının vermiş olduğu en az bir derse ilişkin olarak düzenlenen
Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi
ile ölçülmektedir.
1601 - TÜBİTAK Yenilikçilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek
Programı kapsamında açılan Bireysel Genç Girişim (BİGG) 1’inci Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı
sonuçlandı. Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri AŞ,
33 uygulayıcı kuruluş arasında desteklenmeye değer 18 kuruluş arasında yer almayı başardı.TRT
tarafından ilk defa düzenlenen ‘TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’ndan Selçuk Üniversitesi
İletişim Fakültesi öğrencileri dokuz ödülle döndü.