Page 99 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

66
EK-B2 BİRİMLERDE KALİTENİN SAĞLANMASI VE KALİTE
YÖNETİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA BİRİM BAZINDA
YÜRÜTÜLEN BAZI ÇALIŞMALAR