Page 98 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

65
8.
Bölüm/fakülte/üniversitemizle bir bağınız bulunmakta mıdır?
□ Evet
□ Hayır
Cevabınız evet ise bölüm/fakülte/üniversite ile ilgili bağınızı nasıl sürdürmektesiniz?
□ İlgili haberleri izleyerek
□ Web sayfasını ziyaret ederek
□ Bilimsel, akademik ve sosyal etkinliklere katılarak
□ Bilimsel, akademik ve sosyal yayınlarını takip ederek
□ Akademik ve/veya idari personeli ziyaret ederek
TEŞEKKÜR EDERİZ