Page 97 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

64
Öncelik belirleyebilme
1
2
3
4
5
Sonuç odaklılık
1
2
3
4
5
4.
Selçuk Üniversitesi’nin vizyonunda, misyonunda ve hedeflerinde görmek istediğiniz
kavramları, aşağıdaki listeden işaretleyerek seçiniz
.
Ülkede ilk 5; Dünyada ilk 500 üniversite içinde
Rekabetçi
Girişimci ve yenilikçi
Tarihsel değerleri önemseyen
İtibar sahibi
Özgüven sahibi
Kurumsallaşmış
Şeffaf ve Katılımcı
Öğrencisi olmakla onur duyulan
Öğrenci odaklı
Adil ve güvenilir
Farklı ve yenilikçi düşüncelere saygılı
Sürekli gelişen ve geliştiren
Bilimsel düşünceyi temel alan
Sorgulayıcı ve araştırmacı
Değer üreten
Toplumsal değerlere saygılı
Öncü ve lider
Sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı
Öğrencilerin tercih ettiği mezunlarının tercih edildiği
5.
İstihdam ettiğiniz mezunlarımızın mesleki bilgi açısından eksik kaldığını düşündüğünüz bilgi
ve becerileri nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….......................................................................................................................................................
........
6.
Üniversitedeki sektör/kurumunuzla ilgili bölümümüzün ders planı ve içeriğine
deneyimleriniz ışığında önerileriniz nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
7.
Sizce bu bölümden mezun olan birinin sahip olması gereken bilgi ve beceriler neler
olmalıdır?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..