Page 96 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

63
20- Üniversite/fakülte/bölümünüzdeki derslere misafir eğitici olarak
katılma, danışma kurulunda yer alma gibi eğitim-öğretim sürecine
aktif katılım isterim.
1
2
3
4
5
3.
Aşağıdaki maddelerde yer alan nitelikler bağlamında mezun öğrencilerin temel
yetkinliklerini önem derecesine göre işaretleyiniz.
(1)
Hiç Yeterli Değil
(2)
Düşük Derecede Yeterli
(3)
Orta Derecede Yeterli
(4)
Yeterli
(5)
Tamamen Yeterli
1.9
Hiç Önemli Değil
1.10
Düşük Derecede
Önemli
1.11
Orta Derecede
Önemli
1.12
Önemli
1.13
Son Derecede
Önemli
Alanında temel ve teorik bilgi düzeyi
1
2
3
4
5
Bilgiyi uygulamada kullanabilme
1
2
3
4
5
Planlama ve zaman yönetimi
1
2
3
4
5
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim
1
2
3
4
5
Yabancı dil bilgisi
1
2
3
4
5
Temel düzeyde bilgisayar kullanma
1
2
3
4
5
Araştırma yapma ve proje geliştirme
1
2
3
4
5
Öğrenme yeteneği
1
2
3
4
5
Başarma isteği
1
2
3
4
5
Bilgi yönetimi (farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz etme)
1
2
3
4
5
Eleştiri ve özeleştiri yapabilme
1
2
3
4
5
Yeni durumlara uyum sağlayabilme
1
2
3
4
5
Yeni fikirler ortaya koyabilme
1
2
3
4
5
Sorun çözme
1
2
3
4
5
Strateji oluşturma ve karar verme
1
2
3
4
5
Liderlik
1
2
3
4
5
Takım çalışması
1
2
3
4
5
Analiz ve sentez yapma
1
2
3
4
5
Disiplinler arası çalışma
1
2
3
4
5
Sosyal iletişim ve beceri
1
2
3
4
5
Uluslar arası ortamda bulunma ve çalışma
1
2
3
4
5
Farklı kültür ve değerlere saygı gösterme
1
2
3
4
5
Girişimcilik
1
2
3
4
5