Page 95 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

62
MEZUNLARIMIZI İSTİHDAM EDİYORSANIZ LÜTFEN CEVAPLANDIRINIZ.
2.
Aşağıdaki önermelere ne ölçüde katıldığınızı size en yakın şıkkı işaretleyerek (X) belirtiniz.
(
1)
Kesinlikle Katılmıyorum
(2)
Katılmıyorum
(3)
Kararsızım
(4)
Katılıyorum
(5)
Kesinlikle Katılıyorum
1.4
Kesinlikle
Katılmıyorum
1.5
Katılmıyorum
1.6
Kararsızım
1.7
Katılıyorum
1.8
Kesinlikle
Katılıyorum
1- Kurum/işyerimde üniversitenizin ilgili bölümü mezunlarını
istihdam ediyorum.
1
2
3
4
5
2- Sektörün ihtiyaçlarını dikkate aldığımda bölümünüzün verdiği
mezun sayısı yeterlidir.
1
2
3
4
5
3- Mezunlarınızın mesleki açıdan teorik bilgi düzeyleri yeterlidir.
1
2
3
4
5
4- Mezunlarınızın mesleki açıdan pratik becerileri yeterlidir.
1
2
3
4
5
5- Mezunlarınızın yabancı dil becerileri yeterlidir.
1
2
3
4
5
6- Mezunlarınızın bireysel ve sosyal iletişim becerileri yeterlidir.
1
2
3
4
5
7- Mezunlarınızın bilgisayar ve teknolojiyi kullanma becerileri
yeterlidir.
1
2
3
4
5
8- Mezunlarınız kurumumuza önemli katkılar sunmaktadır.
1
2
3
4
5
9- Mezunlarınız kurumumuz için girişimci ve yenilikçi öneri
getirebilmektedir.
1
2
3
4
5
10- Mezunlarınız kurum kültürümüze uyum sağlayabilmektedir.
1
2
3
4
5
11- Mezunlarınız kurumumuzdaki diğer çalışanlara örnek teşkil
etmektedir.
1
2
3
4
5
12- Mezunlarınız kurumumuzdaki diğer çalışanları eğitebilmektedir
ve onlara öncü olabilmektedir.
1
2
3
4
5
13- Mezunlarınızın takım çalışması yapabilme becerileri gelişmiştir.
1
2
3
4
5
14- Bölümünüzde sektörün de yararlanabileceği
eğitimler/kurslar/sertifika programları düzenlemesi gerekmektedir.
1
2
3
4
5
15- Bölümünüzde gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarının
sektörle paylaşılması önemlidir.
1
2
3
4
5
16- Bölümünüzün araştırma alt yapısını (laboratuar, donanım,
uzman personel) sektörle paylaşması işbirliğini artıracaktır.
1
2
3
4
5
17- Sektörde öğrencilerinizin stajyer olarak istihdamının
yaygınlaştırılması ve staj alanlarının genişletilmesi gerekmektedir.
1
2
3
4
5
18- Sektör temsilcilerinin öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini
paylaşacakları kariyer günleri benzeri toplantı ve etkinliklerin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
1
2
3
4
5
19- Üniversite/fakülte/bölümünüzde ders planlarının hazırlanmasına
katkı vermek isterim.
1
2
3
4
5