Page 94 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

61
4- Selçuk Üniversitesi’nin eğitim-öğretim kalitesi genel anlamda iyi
düzeydedir.
1
2
3
4
5
5- Selçuk Üniversitesi’nin araştırma, geliştirme, patent ve bilimsel
çalışmaları genel anlamda iyi düzeydedir.
1
2
3
4
5
6- Selçuk Üniversitesi’nin toplumsal bilinç ve sosyal sorumluluk
bağlamında topluma hizmet faaliyetleri genel anlamda iyi
düzeydir.
1
2
3
4
5
7- Selçuk Üniversitesi, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler
açısından sosyal bir üniversitedir.
1
2
3
4
5
8- Selçuk Üniversitesi’nin sektörlerle ve dış paydaşlarla (işveren,
sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticiler gibi) işbirliği iyi
düzeydedir.
1
2
3
4
5
9- Selçuk Üniversitesi’nde ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan ve
tercih edilen lokomotif (öncü) fakülte ve bölümler bulunmaktadır.
1
2
3
4
5
10- Selçuk Üniversitesi, sağlık alanında (Selçuklu Tıp Fakültesi, Diş
Hekimliği, Veteriner, Sağlık Yüksekokulu) yetkin bir üniversitedir.
1
2
3
4
5
11-
Selçuk Üniversitesi, mühendislik alanında yetkin bir
üniversitedir.
1
2
3
4
5
12-
Selçuk Üniversitesi, sosyal bilimler alanında yetkin bir
üniversitedir.
1
2
3
4
5
13- Selçuk Üniversitesi’nin donanımlı, alanında uzman ve yenilik ve
değişimleri yakından takip eden nitelikli bir öğretim elemanı profili
vardır.
1
2
3
4
5
14- Selçuk Üniversitesi mezunları, kamu ve özel sektörde birçok
açıdan tercih edilir konumdadır.
1
2
3
4
5
15- Selçuk Üniversitesi kariyer planlaması merkezinin, bizlerle
iletişimi ve ilişkisi güçlüdür.
1
2
3
4
5
16- Fakülte/yüksekokul/bölüm ders içerikleri; küresel gelişmelerle
sürekli yenilenmekte ve güncel kılınmaktadır.
1
2
3
4
5
17- Ders içeriklerinin planlamasında iş dünyası ve dış paydaşların
katılımı sağlanmaktadır.
1
2
3
4
5
18- Panel, sempozyum ve çalıştay gibi organizasyonlarla
üniversitenin stratejik yapılanmasındaki görüş ve önerilerimiz
üniversite yönetimi tarafından önemsenmektedir.
1
2
3
4
5
19-
Selçuk Üniversitesi ile firmalar, kurum ve kuruluşlar arasında
proje temelli işbirliği çalışması verimli ve yararlı bir biçimde
sürdürülmektedir.
1
2
3
4
5
20- Selçuk Üniversitesi ile firmalar, kurum ve kuruluşlar arasında
danışmanlık temelli işbirliği çalışması verimli ve yararlı bir biçimde
sürdürülmektedir.
1
2
3
4
5
21-
Selçuk Üniversitesi’ni çocuklarım, yakınlarım ve çevrem için
öneririm.
1
2
3
4
5