Page 93 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

60
DIŞ PAYDAŞ (DİĞER) ANKETİ
Değerli İşveren, Kurum/İşletme Yöneticisi, Meslek Odası Temsilcisi;
Bu anket, üniversitemizin önemli paydaşlarından olan sizlerin görüş, öneri, talep ve
beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemek ve
“Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol Haritası Arama
Konferansı”
nda belirtilen
“dünyada ilk 500 üniversite içine girme”
hedefine yönelik olarak stratejik
planın
tabana yayılarak hazırlanması
ve uygulanması sürecine veri oluşturmak amacıyla
hazırlanmıştır. Anket cevaplarınız, üniversitemizi sizlerle birlikte ülkemizin ve dünyanın önde gelen
üniversitesi haline getirme ve geleceği tasarlama çalışmalarımızda bizlere ışık tutacaktır. Bu
bağlamda anketimizi olabildiğince samimi ve objektif cevaplandırmanız yapılacakları ve hedefleri
belirleyebilmemiz açısından oldukça önemlidir.
Yaptığınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı iletirim.
REKTÖR
1. Cinsiyetiniz
□ Bay
□ Bayan
2. Yaşınız
□ 20-25 arası
□ 26-30 arası □ 31-35 arası □ 36-40 arası □ 41 yaş üstü
3.Bitirdiğiniz Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunuz ve bölümünüzü lütfen
aşağıdaki boşluğa yazınız.
…....................................................................
□ Normal Öğretim
İkinci
Öğretim
4. Çalışma bilginiz
□ Kamu sektörü
□ Özel sektör
□ Kendi işyerim
Diğer
………..
5. İşyeri bilginiz veya çalışma alanınız
………………………………………………………………………………………………………
6. Kurum/İşyerinizdeki unvanınız
………………………………………………………………………………………………………
PAYDAŞ (DİĞER) GÖRÜŞ ANKETİ
1.
Aşağıdaki önermelere ne ölçüde katıldığınızı size
en yakın şıkkı işaretleyerek (X) belirtiniz.
(
1)
Kesinlikle Katılmıyorum
(2)
Katılmıyorum
(3)
Kararsızım
(4)
Katılıyorum
(5)
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
1.1
Katılmıyorum
1.2
Kararsızım
1.3
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
1- Selçuk Üniversitesi, kurumsal hafızaya sahip köklü bir
üniversitedir.
1
2
3
4
5
2- Selçuk Üniversitesi’nin herkes tarafından marka bilinirliği ve
tercih edilirliği yüksektir.
1
2
3
4
5
3- Selçuk Üniversitesi, alt yapı ve fiziksel koşullar açısından
donanımlı bir üniversitedir.
1
2
3
4
5