Page 92 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

59
3.
Yükseköğretimde yükselen akımlar bağlamında belirtmek istedikleriniz
………………………………………………………………………………………
4.
Selçuk Üniversitesi’nin dünyada ve ülkede dönüşen değerler ve yeni akımlar karşısındaki artı ve eksi
yönlerine ekleyecekleriniz
………………………………………………………………………………………
5.
Selçuk Üniversitesi’nin stratejik konumlama bağlamında öncelik vermesi; odaklanması ve yeniden
yapılanmasını düşündüğünüz konularda belirtmek istedikleriniz
………………………………………………………………………………………..
6.
Selçuk Üniversitesi’nin vizyon, misyon ve hedef ifadelerine ilave etmek istedikleriniz
………………………………………………………………………………………………..
TEŞEKKÜR EDERİZ.