Page 91 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

58
4- Görev ve sorumluluklarım açıkça belirtilmiş içeriği hakkında yeterince açıklamalarda
bulunulmuştur.
1
2
3
4
5
5- Yönetmelik, yönerge gibi mevzuattaki değişiklikler hakkında bilgilendirmelerde
bulunulmaktadır.
1
2
3
4
5
6- Başarı takdir edilmekte ve ödül sistemi işlevsel olarak kullanılmaktadır.
1
2
3
4
5
7- Hizmet içi eğitim sağlanarak bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi
sağlanmaktadır.
1
2
3
4
5
8-Üniversitemde çalıştığım birim, gerekli altyapı ve donanım açısından yeterlidir.
1
2
3
4
5
9- Üniversitede çalıştığım birim, bilgisayar teknolojileri, internet ve iletişim olanak ve
hizmetleri açısından yeterlidir.
1
2
3
4
5
10- Çalıştığım birimde çalışanlar arası iletişim iyi düzeydedir.
1
2
3
4
5
11- Çalıştığım birimdeki personelle diğer birimlerin idari personeli arasındaki iletişim ve
ilişki iyi düzeydedir.
1
2
3
4
5
12- Akademik birimler ve personelle iletişim ve ilişki iyi düzeydedir.
1
2
3
4
5
13- Öğrencilerle iletişim ve ilişki iyi düzeydedir.
1
2
3
4
5
14- Çalıştığım birimde idari personel sayısı yeterlidir.
1
2
3
4
5
4-
15- Selçuk Üniversitesi’nin idari personeli olmaktan memnunum.
1
2
3
4
5
5-
16- Misyon, vizyon ve hedeflerini gerçekleştirmede üniversitemize olan inancım
güçlüdür.
1
2
3
4
5
2.
Selçuk Üniversitesi’nin vizyonunda, misyonunda ve hedeflerinde görmek istediğiniz kavramları,
aşağıdaki listeden işaretleyerek seçiniz
.
Ülkede ilk 5; Dünyada ilk 500 üniversite içinde
Rekabetçi
Girişimci ve yenilikçi
Tarihsel değerleri önemseyen
İtibar sahibi
Özgüven sahibi
Kurumsallaşmış
Şeffaf ve Katılımcı
Öğrencisi olmakla onur duyulan
Öğrenci odaklı
Adil ve güvenilir
Farklı ve yenilikçi düşüncelere saygılı
Sürekli gelişen ve geliştiren
Bilimsel düşünceyi temel alan
Sorgulayıcı ve araştırmacı
Değer üreten
Toplumsal değerlere saygılı
Öncü ve lider
Sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı
Öğrencilerin tercih ettiği mezunlarının tercih edildiği