Page 90 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

57
İÇ PAYDAŞ (İDARİ PERSONEL) ANKETİ
Değerli Üniversitemiz Çalışanları;
Bu anket, üniversitemizin önemli paydaşlarından olan siz çalışanlarımızın görüş, öneri, talep ve
beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemek ve
“Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol Haritası Arama
Konferansı”
nda belirtilen
“dünyada ilk 500 üniversite içine girme”
hedefine yönelik olarak stratejik
planın
tabana yayılarak hazırlanması
ve uygulanması sürecine veri oluşturmak amacıyla
hazırlanmıştır. Anket cevaplarınız, üniversitemizi sizlerle birlikte ülkemizin ve dünyanın önde gelen
üniversitesi haline getirme ve geleceği tasarlama çalışmalarımızda bizlere ışık tutacaktır. Bu bağlamda
anketimizi olabildiğince samimi ve objektif cevaplandırmanız yapılacakları ve hedefleri
belirleyebilmemiz açısından oldukça önemlidir.
Yaptığınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı iletirim.
REKTÖR
1.Cinsiyetiniz
□ Bay
□ Bayan
2. Yaşınız
□ 25 yaş ve altı
□ 26-35 arası □ 36-45 arası □ 46-55 arası □ 56-65 arası □ 66 yaş üstü
3. Kıdeminiz (Çalışma süreniz)
□ 1-5 yıl □ 6-10 yıl □ 11-15 yıl □ 16-20 yıl □ 21-25 yıl □ 26 yıl ve üzeri
4. Üniversitemizdeki çalışma süreniz
□ 1-5 yıl □ 6-10 yıl □ 11-15 yıl □ 16-20 yıl □ 21-25 yıl □ 26 yıl ve üzeri
5. Göreviniz
□ Daire Başkanı □ Hukuk Müşaviri
□ Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Sekreteri
□ Birim /Merkez Müdürü
□ Şube Müdürü/Müdür Yardımcısı
□ Şef/Sayman/Uzman
□ Sözleşmeli personel □ Diğer ………
6. Görev sınıfınız
□ Genel idari hizmetler
□ Teknik hizmetler
□ Sağlık Hizmetleri
□ Destek hizmetleri
□ Diğer…….
7. Mezuniyetiniz
□ İlkokul
□ Ortaokul
□ Lise □ Üniversite
□ Yüksek lisans/Doktora
PAYDAŞ (İDARİ PERSONEL) GÖRÜŞ ANKETİ
1.
Aşağıdaki önermelere ne ölçüde katıldığınızı size en yakın şıkkı işaretleyerek (X) belirtiniz.
(1)
Kesinlikle Katılmıyorum
(2)
Katılmıyorum
(3)
Kararsızım
(4)
Katılıyorum
(5)
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
2-
1- İdari görevim aldığım eğitim, yetenek ve niteliklerime göre uygundur.
1
2
3
4
5
3-
2-İdari görevimle ilgili konularda görüş ve önerilerim alınmaktadır.
1
2
3
4
5
3-Birimimde yer alan üst yönetimle (müdür/dekan/rektörlük) ilişkilerde şeffaflık ve
demokratiklik mevcut olup, kararlara katılımım sağlanmaktadır.
1
2
3
4
5