Page 89 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

56
Bilimsel düşünceyi temel alan
Sorgulayıcı ve araştırmacı
Değer üreten
Toplumsal değerlere saygılı
Öncü ve lider
Sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı
Öğrencilerin tercih ettiği mezunlarının tercih edildiği
(2)
Yükseköğretimde yükselen akımlar bağlamında belirtmek istedikleriniz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(3)
Selçuk Üniversitesi’nin dünyada ve ülkede dönüşen değerler ve yeni akımlar karşısındaki
artı ve eksi yönlerine ekleyecekleriniz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(4)
Selçuk Üniversitesi’nin stratejik konumlama bağlamında öncelik vermesi; odaklanması ve
yeniden yapılanmasını düşündüğünüz konularda belirtmek istedikleriniz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(5)
Selçuk Üniversitesi’nin vizyon, misyon ve hedef ifadelerine ilave etmek istedikleriniz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
TEŞEKKÜR EDERİZ.