Page 88 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

55
Temel düzeyde bilgisayar kullanma
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Araştırma yapma ve proje geliştirme
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme yeteneği
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Başarma isteği
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bilgi yönetimi (farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz
etme)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Eleştiri ve özeleştiri yapabilme
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yeni durumlara uyum sağlayabilme
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yeni fikirler ortaya koyabilme
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sorun çözme
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Strateji oluşturma ve karar verme
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Liderlik
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Takım çalışması
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Analiz ve sentez yapma
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Disiplinler arası çalışma
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sosyal iletişim ve beceri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uluslararası ortamda bulunma ve çalışma
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Farklı kültür ve değerlere saygı gösterme
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Girişimcilik
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öncelik belirleyebilme
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sonuç odaklılık
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1)
Selçuk Üniversitesi’nin vizyonunda, misyonunda ve hedeflerinde görmek istediğiniz
kavramları, aşağıdaki listeden işaretleyerek seçiniz.
Ülkede ilk 5; Dünyada ilk 500 üniversite içinde
Rekabetçi
Girişimci ve yenilikçi
Tarihsel değerleri önemseyen
İtibar sahibi
Özgüven sahibi
Kurumsallaşmış
Şeffaf ve Katılımcı
Öğrencisi olmakla onur duyulan
Öğrenci odaklı
Adil ve güvenilir
Farklı ve yenilikçi düşüncelere saygılı
Sürekli gelişen ve geliştiren