Page 87 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

54
Esnek ve uzmanlaşmış öğretim
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Akreditasyon ve kalite güvence
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bologna ve Avrupa Yükseköğretim Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uzaktan eğitim
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hayat boyu ve sürekli öğrenme
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uluslararası hareketlilik (öğrenci değişimi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uluslararası hareketlilik (öğretim elemanı değişimi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Girişimci ve yenilikçi üniversite
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Eğitim öğretim düzeyi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Araştırma ve proje geliştirme
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fiziki donanım ve koşullar (bina, derslik, teknolojik donanım,
kütüphane ve laboratuar…)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uluslararası işbirlikleri (yurtdışında Erasmus vb. eğitim, staj)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sosyal, kültürel ve sportif imkânlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mesleğinizle ilgili sektörler ve sanayi ile işbirliği
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mezunlarla iletişim kurma ve mezuniyet sonrası kariyer (iş
bulma) yönlendirmesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Köklü tarihe sahip, kurumsallaşmış ve marka bir üniversite
imajı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Huzurlu ve güvenli ortam
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yenilikçi, yaratıcı ve farklı düşüncelere açık, katılımcı ve
hoşgörülü üniversite ortamı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet anlayışı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenci odaklılık ve öğrencilerle güçlü iletişim
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.
Aşağıdaki maddelerde yer alan nitelikler bağlamında öğrencilerin temel yetkinliklerini önem
derecesine göre işaretleyiniz.
(1)
Hiç Önemli Değil
(3)
Düşük Derecede Önemli
(5)
Orta Derecede Önemli
(7)
Önemli
(9)
Son Derecede Önemli
ÖĞRENCİ TEMEL YETKİNLİKLERİ
Alanında temel ve teorik bilgi düzeyi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bilgiyi uygulamada kullanabilme
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Planlama ve zaman yönetimi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yabancı dil bilgisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9