Page 86 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

53
Uluslararası ve etki değeri yüksek nitelikli yayın yapmanın yanı sıra
bölüm ve fakülte olarak SCI/TÜBİTAK A-B grubu indeksli dergilere
sahip olmaya odaklanılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Disiplinler arası çalışmalara odaklanılarak bazı bilimler arası ilişkiler
kurulmalı ve geliştirilmelidir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lokomotif (öncü) fakülte ve birimlerin belirlenmesine odaklanılarak
bu birimlerin uluslararası yayın, araştırma, proje ve işbirliği
konularında teşvikleri artırılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meslek Yüksekokulları, fakültelerle entegre etme, tematik hale
getirme, bölümlerini yeniden gözden geçirme ve birleştirme gibi
yollarla yeniden yapılandırılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mevcut meslek yüksekokullarında bölüm ve kontenjan gibi sayısal
genişlemeden ziyade öğretim elemanlarının lisansüstü (doktora
vb.) eğitimleri, bölüm öğretim elemanı ve öğrencilerinin
araştırmaya yönlendirilmesi ve bölgesel katkılarının artırılması gibi
niteliksel iyileştirmeler yapılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) kontenjanlar artırılmalı ve
katma değeri yüksek hale getirilmelidir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SCI/TÜBİTAK A-B grubu dergilerde yayın şartı kapsamı lisansüstü
öğretimde uygulanmalı ve bu dergilerde yayın yapmaya bağlı
destekler artırılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bilimsel araştırma projeleri (BAP) gelirleri daha işlevsel ve etkin
kullanılmalı, uluslararası ve sektörel işbirliğe yönelik araştırma ve
patent gibi uygulamalar daha ayrıcalıklı olmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yurt dışında lisansüstü eğitim görmüş kişilerin üniversitemize
kazandırılmasına yönelik çalışmalar artırılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Post doktora (doktora sonrası eğitim) için kurumsal yapı
oluşturulmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Eğitim ve öğretim alt yapısı ve araçlarının modernizasyonu daha iyi
hale getirilmelidir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kampüste kültür, sanat ve spor ortamları artırılarak öğrencilerin ve
öğretim elemanlarının yaşanabilir kampüs algısı artırılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrencilere yönelik staj-kariyer destekleri ve mezunlarla iletişim
işlevsel hale getirilmelidir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rektörlük ve bölümler arası sürekli ve sistemli bir iletişimin olduğu
öz eleştirel ve katılımcı bir ortam sağlanmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.
Üniversitemizin mevcut durumunu değerlendirmek için aşağıda verilen maddeleri “1 ile 9 derece
arasında” yeterlilik düzeyine göre işaretleyiniz.
(2)
Hiç Yeterli Değil
(3)
Düşük Derecede Yeterli
(5)
Orta Derecede Yeterli
(7)
Yeterli
(9)
Tamamen Yeterli
YETERLİLİK DÜZEYLERİ
Akademik özerklik
1 2 3 4 5 6 7 8 9
İdari ve mali özerklik
1 2 3 4 5 6 7 8 9