Page 85 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

52
Selçuk Üniversitesi’nde ön lisans öğrenci sayısı fazladır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde bölümlerdeki öğrenci sayılarıyla uyumsuz
bir öğretim elemanı dağılımı mevcuttur.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde idari ve teknik personel sayısı yeterli
değildir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi geniş bir coğrafyada yaygın ve dağılmış bir
yapıdadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversitede stratejik büyüme, planlama ve kalite geliştirme
faaliyetleri yeterli değildir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ders müfredatları; güncel, meslek edindirme ve uygulamaya
yönelik olma açılarından yeterli değildir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ders planlamasında iş dünyası ile öğrencilerin katılımı
sağlanmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde öğretim elemanı açısından kurumsal aidiyet
ve oryantasyon eksikliği bulunmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde mezunlarla iletişim ve takip sistemi
yetersizliği öğrencilerde aidiyet ve kimlik bilinci yetersizliğine neden
olmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde etkin bir öğrenci danışmanlık sistemi
bulunmamaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde uluslararası patent-araştırma faaliyetleri ve
sanayi işbirliği yeterli ve istenilen düzeyde değildir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meslek Yüksekokulları sayıca fazla ve bilimsellik açısından yeterli
değildir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde öğrenciye ve öğretim elemanına yönelik
yabancı dil eğitimi yeterli ve işlevsel değildir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenci ve öğretim elemanı yurt dışı hareketliliği yeterli düzeyde
değildir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nin uluslararası kurum ve üniversitelerle ilişki ve
işbirliği geliştirmeye yönelik çalışmaları yeterli değildir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nin akademik kadroları içe dönük olup, ulusal ve
uluslararası büyük üniversitelerden mezun insanlar, lisansüstü
eğitimde ve akademik kadrolarda yeterince bulunmamaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
STRATEJİK KONUMLAMA
Etkinliği olmayan araştırma merkezleri kapatılıp daha güncel ve
proje odaklı proje merkezleri açılımına odaklanılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ulusal ve uluslararası işbirliğini artıran öğretim üyeleri
ödüllendirilerek uluslararası işbirliklerine ve dış destekli projelere
odaklanılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversitemiz bölümlerine ilk binlik dilimden öğrenci alımına
odaklanılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9