Page 84 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

51
Artan ulusal/uluslararası rekabet karşısında üniversite sayıları
artmakta, üniversitelerde bağlanma, birleşme ve kapanma gibi
gelişmeler yaşanacaktır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.Ü.TARİHİ GELİŞİMİ VE AKIMLAR TEMELİNDE ARTI VE EKSİ
YÖNLERİ
Üniversitemizde yatay büyümede (öğrenci sayısı, fakülte ve meslek
yüksekokulu sayısı artışı) sağlanan başarı, dikey büyümede (bilimsel
ve akademik niteliği) sağlanamamıştır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi tarihindeki büyüme planlı olmamış,
bölgesel/yerel istek ve politik dinamiklerin etkisiyle genişleme
gerçekleştirilmiştir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nin merkez ve taşra kampüslerindeki fiziki
yapılanmasındaki başarı; bu birimlerdeki öncü programlar, öğretim
elemanı kalitesi ve öğrenci niteliği gibi bilimsel ve akademik içeriğin
doldurulması başarısına yansıtılamamıştır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nin özellikle ilçe kampüslerinde merkezle aynı
ya da benzer bölümler açılması nedeniyle bölgesel ihtiyaçlara cevap
veren programlara yönelik çeşitlilik sağlanamamıştır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi, merkez kampüsü dışında geniş coğrafi
dağılımdaki mevcut birimlerinden yeni üniversiteler oluşmasına
neden olmuş; buradaki kaynaklar ve birimler yeni üniversitelere
temel oluşturmuştur.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi, 37 yıllık kurumsal hafızaya sahip köklü bir
üniversitedir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nin öğrenciler ve öğretim elemanları açısından
marka bilinirliği ve tercih edilirliği yüksektir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nin huzurlu bir ilde ve kampüste bulunma
avantajı vardır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi, alt yapı ve fiziksel koşullar açısından donanımlı
bir üniversitedir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde Teknokent başta olmak üzere üniversite-
sanayi işbirliği çalışmaları ileri düzeyde olup; sonuçlar öğrenci,
öğretim elemanı ve toplum yararına sunulmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi, bilimsel araştırma ve projelere destek
konusunda (BAP) gelişmiş ve işler bir yapıdadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan ve
tercih edilen lokomotif (öncü) fakülte ve bölümler bulunmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nin donanımlı, alanında uzman ve yenilik ve
değişimleri yakından takip eden nitelikli bir öğretim elemanı profili
vardır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi mezunları, kamu ve özel sektörde birçok açıdan
tercih edilir konumdadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde öğretim elemanı başına düşen öğrenci
sayısı fazladır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde öğretim elemanı başına düşen ders saati
fazladır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9