Page 82 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

49
AKADEMİK PERSONEL ANKETİ
Değerli Öğretim Elemanları;
Bu anket, üniversitemizin önemli paydaşlarından olan siz meslektaşlarımızın görüş, öneri, talep
ve beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemek ve
“Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol Haritası Arama
Konferansı”
nda belirtilen
“dünyada ilk 500 üniversite içine girme”
hedefine yönelik olarak stratejik
planın
tabana yayılarak hazırlanması
ve uygulanması sürecine veri oluşturmak amacıyla
hazırlanmıştır. Anket cevaplarınız, üniversitemizi sizlerle birlikte ülkemizin ve dünyanın önde gelen
üniversitesi haline getirme ve geleceği tasarlama çalışmalarımızda bizlere ışık tutacaktır. Bu bağlamda
anketimizi olabildiğince samimi ve objektif cevaplandırmanız yapılacakları ve hedefleri
belirleyebilmemiz açısından oldukça önemlidir.
Yaptığınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı iletirim.
REKTÖR
1.Cinsiyetiniz
□ Bay
□ Bayan
2. Yaşınız
□ 25 yaş ve altı
□ 26-35 arası □ 36-45 arası □ 46-55 arası □ 56-65 arası □ 66 yaş üstü
3. Kıdeminiz (Çalışma süreniz)
□ 1-5 yıl □ 6-10 yıl □ 11-15 yıl □ 16-20 yıl □ 21-25 yıl □ 26 yıl ve üzeri
4. Üniversitemizdeki çalışma süreniz
□ 1-5 yıl □ 6-10 yıl □ 11-15 yıl □ 16-20 yıl □ 21-25 yıl □ 26 yıl ve üzeri
5. Unvanınız
□ Uzman
□ Okutman
□ Araştırma Görevlisi □ Öğretim Görevlisi
□ Yardımcı Doçent
□ Doçent
□ Profesör
□ Diğer ………
6. İdari Göreviniz (varsa)
□ Rektör Yardımcısı
□ Dekan
□ Dekan Yardımcısı □Koordinatör □Müdür
□ Müdür Yardımcısı □ Bölüm Başkanı/Yardımcısı □ Ana Bilim Dalı Baş./Yardımcısı □ Diğer
7. Biriminiz ve bölümünüzü lütfen aşağıdaki boşluğa yazınız.
......................................................... / ...............................................
PAYDAŞ (ÖĞRETİM ELEMANI) GÖRÜŞ ANKETİ
1.
Aşağıdaki önermelere ne ölçüde katıldığınızı 1 ile 9 derece arasında size en yakın
şıkkı işaretleyerek belirtiniz.
(1)
Kesinlikle Katılmıyorum
(3)
Katılmıyorum
(5)
Orta Derece Katılıyorum
(7)
Katılıyorum
(9)
Kesinlikle Katılıyorum
GELİŞEN ULUSAL/ ULUSLARARASI AKIMLAR
1-
Yükseköğretimde rekabet ortamı farklılaşmakta ve
yoğunlaşmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9