Page 81 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

48
Bilimsel kaynaklara erişim, araştırma yapma, kütüphane ve laboratuar
vb. konularda
1
2
3
4
5
Sağlık hizmetlerine erişimde
1
2
3
4
5
Bilimsel panel, konferans ve sempozyum etkinliklerine erişimde
1
2
3
4
5
Sanatsal-kültürel faaliyet ve imkânlara erişimde
1
2
3
4
5
Sportif faaliyetlere ve imkânlara erişimde
1
2
3
4
5
Kariyer danışmanlığı ve mezuniyet sonrası yönlendirilmede
1
2
3
4
5
İş dünyası ve sektörle buluşma etkinliklerine erişimde
1
2
3
4
5
Temizlik ve çevreci bilinç konusunda
1
2
3
4
5
Ekonomik problemlerde
1
2
3
4
5
Huzurlu, güvenli ve hoşgörülü ortam açısından
1
2
3
4
5
Sosyal İlişkilerde
1
2
3
4
5
4.
Selçuk Üniversitesi’nin vizyonunda, misyonunda ve hedeflerinde görmek istediğiniz
kavramları, aşağıdaki listeden işaretleyerek seçiniz
.
Ülkede ilk 5; Dünyada ilk 500 üniversite içinde
Rekabetçi
Girişimci ve yenilikçi
Tarihsel değerleri önemseyen
İtibar sahibi
Özgüven sahibi
Kurumsallaşmış
Şeffaf ve Katılımcı
Öğrencisi olmakla onur duyulan
Öğrenci odaklı
Adil ve güvenilir
Farklı ve yenilikçi düşüncelere saygılı
Sürekli gelişen ve geliştiren
Bilimsel düşünceyi temel alan
Sorgulayıcı ve araştırmacı
Değer üreten
Toplumsal değerlere saygılı
Öncü ve lider
Sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı
Öğrencilerin tercih ettiği mezunlarının tercih edildiği
5.
Üniversitemizin/Kampüsümüzün En Çok Beğendiğiniz Yönü
....................................................................................................................
6.
Üniversitemizin/Kampüsümüzün En Az Beğendiğiniz Yönü
………………………………………………………………………………….
TEŞEKKÜR EDERİZ.