Page 80 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

47
2.
Üniversitenizin kalitesini değerlendirmek için aşağıdaki maddeleri yeterlilik düzeyine göre
işaretleyiniz.
(1)
Hiç Yeterli Değil
(2)
Düşük Derecede Yeterli
(3)
Orta Derecede Yeterli
(4)
Yeterli
(5)
Tamamen
Yeterli
Hiç Yeterli Değil
Düşük Derecede
Yeterli
Orta Derecede
Yeterli
Yeterli
Tamamen Yeterli
Eğitim öğretim düzeyi
1
2
3
4
5
Araştırma ve proje geliştirme
1
2
3
4
5
Fiziki donanım ve koşullar (bina, derslik, teknolojik donanım,
kütüphane ve laboratuar…)
1
2
3
4
5
Uluslararası işbirlikleri (yurtdışında Erasmus vb. eğitim, staj)
1
2
3
4
5
Sosyal, kültürel ve sportif imkânlar
1
2
3
4
5
Mesleğinizle ilgili sektörler ve sanayi ile işbirliği
1
2
3
4
5
Mezunlarla iletişim kurma ve mezuniyet sonrası kariyer (iş bulma)
yönlendirmesi
1
2
3
4
5
Köklü tarihe sahip, kurumsallaşmış ve marka bir üniversite imajı
1
2
3
4
5
Huzurlu ve güvenli ortam
1
2
3
4
5
Yenilikçi, yaratıcı ve farklı düşüncelere açık, katılımcı ve hoşgörülü
üniversite ortamı
1
2
3
4
5
Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet anlayışı
1
2
3
4
5
Öğrenci odaklılık ve öğrencilerle güçlü iletişim
1
2
3
4
5
3.
Aşağıdaki maddelerde üniversite hayatınız süresince özellikle kampüsümüzle ilgili en çok
hangi alanda sorun yaşadığınızı derecelerine göre işaretleyiniz.
(1)
Hiç Sorun Yaşamadım
(2)
Çok Az Sorun Yaşadım
(3)
Az Sorun Yaşadım
(4)
Fazla Sorun Yaşadım
(5)
Çok Fazla Sorun Yaşadım
Hiç Sorun
Yaşamadım
Çok Az Sorun
Yaşadım
Az Sorun
Yaşadım
Fazla Sorun
Yaşadım
Çok Fazla Sorun
Yaşadım
Barınma imkânlarında
1
2
3
4
5
Beslenme imkânlarında
1
2
3
4
5
Ulaşım imkânlarında
1
2
3
4
5