Page 79 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

46
STAJ DESTEĞİ
Eğer staj zorunluluğunuz var ise cevaplandırınız.
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
16- Fakültemiz/Yüksekokulumuzda staj yeri bulma ve staj alanlarını
yaygınlaştırma konularında yeterli destek verilmektedir.
1
2
3
4
5
ÖĞRETİM ELEMANI
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
17- Bölümümüzdeki öğretim elemanı sayısı yeterlidir.
1
2
3
4
5
18- Öğretim elemanlarının ders konularıyla ilgili bilgi düzeyleri yeterli
olup; uzmanlık alanlarındaki güncel gelişmeleri takip etmektedir.
1
2
3
4
5
19- Öğretim elemanları ders içi ve ders dışında öğrencilerin fikirlerini
önemseyerek öğrenci katılımını sağlamaktadır.
1
2
3
4
5
20- Öğretim elemanları öğrencilerine yönelik danışmanlık ve kariyer
bilgilendirme faaliyetlerinde etkindirler.
1
2
3
4
5
21-
Öğretim
elemanları,
öğrenci
ilişkileri
ve
sınav
değerlendirmelerinde eşitlikçi ve adil tutum sergilemektedir.
1
2
3
4
5
PERSONEL VE YÖNETİM
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
22- Fakültemiz/Yüksekokulumuz yönetimi, öğrencilerle düzenli
toplantılar yaparak; derslerle ilgili ve ders dışı konularda kararların
alınmasında öğrenci görüşünü almakta ve öğrenci sorunlarına
duyarlılık göstermektedir.
1
2
3
4
5
23- Fakültemiz/Yüksekokulumuz idari personeli (öğrenci işleri vb.),
konusunda yeterli bilgiye sahip olup; öğrencilerle iyi iletişim
kurmaktadır.
1
2
3
4
5