Page 78 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

45
SOSYAL ALAN VE FAALİYETLER
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
4- Fakülte/Yüksekokul kantinleri, temizlik, ürün çeşitliliği ve kendini
yenileme konularında yeterlidir.
1
2
3
4
5
5- Kampüs yemekhane hizmetleri sağlıklı ve kalitelidir.
1
2
3
4
5
6- Üniversite tarafından öğrencilerin sanatsal, sportif ve sosyal
yeteneklerini geliştirmeleri için yeterli imkânlar sunulmaktadır.
1
2
3
4
5
7- Öğrenci topluluklarının bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetleri
sürekli ve çok çeşitlidir.
1
2
3
4
5
EĞİTİM ÖĞRETİM İÇERİĞİ
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
8- Ders içerikleri teorik açıdan yeterli ve alanının en temel bilgilerini
kapsayacak şekildedir.
1
2
3
4
5
9- Derslerde bilgisayar, araştırma ve uygulama laboratuarları, sera ve
atölye gibi uygulama alanlarından etkin olarak yararlanılmaktadır.
1
2
3
4
5
10- Dersler, mesleki alanda gelişmemize ve iş yaşamına
hazırlanmamıza önemli katkılar sunmaktadır.
1
2
3
4
5
11- Ders programlarının hazırlanmasında öğrenci ve iş dünyasının
katılımı sağlanmaktadır.
1
2
3
4
5
KARİYER DESTEĞİ
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
12- Fakültemiz/Yüksekokulumuz bölümleri, teknik gezi, seminer,
konferans, panel gibi organizasyonlarla sektörü yakından tanımamız
konusunda imkânlar sunmaktadır.
1
2
3
4
5
13- Fakültemiz/Yüksekokulumuz yurt dışında staj ve eğitim imkânları
sağlayarak küresel değişimleri yakından takip etme fırsatları
sunmaktadır.
1
2
3
4
5
14- Fakültemiz/Yüksekokulumuzda mezunlarla iletişimi kolaylaştırıcı
bir bilgi ağı sistemi bulunmaktadır.
1
2
3
4
5
15- Fakültemiz/Yüksekokulumuzda mezunlara iş bulma konularında
yeterli destek verilmektedir.
1
2
3
4
5