Page 75 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

42
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
Anadolu Arkeolojisi ve Seramiği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (SABAUM)
Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Biyoyakıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜBİYAME)
Bölgesel Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi
İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
İmalat Sistemleri Otomasyonu ve Bilgisayar Destekli Tasarım, Üretim, Araştırma ve
Uygulama Merkezi
İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kazaları Araştırma, Önleme ve Uygulama Merkezi
Konya ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi
Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme ve Mes. Eğ. Uygulama ve Araştırma Merkezi
Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Radyo-Televizyon Yapım ve Yayıncılık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Selçuklu Araştırmaları Merkezi
Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi
Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türk El Sanatlarını Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yenilenebilir ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi