Page 4 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

3
Fiziksel Yapı
Eğitim Alanları Derslikler
Eğitim Alanı
Kapasitesi (Adet)
0–50
51–75
76–100
101–150
151–250
251–Üzeri
Anfi
4
4
10
1
4
3
Sınıf
411
126
35
5
1
Bilgisayar Lab.
116
5
5
1
-
-
Diğer Lab.
321
16
4
-
-
-
Toplam
852
151
54
2
9
4
Sosyal Alanlar
Kantinler ve Kafeteryalar
Kantin Sayısı: 36 adet
Kantin Alanı: 9.285 m²
Kafeterya Sayısı: 2 adet
Kafeterya Alanı: 1175 m²
Yemekhaneler
Öğrenci yemekhane Sayısı: 20 adet
Öğrenci yemekhane Alanı: 6.590 m²
Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 6.330 Kişi
Personel yemekhane Sayısı: 14 adet
Personel yemekhane Alanı: 2.006 m²
Personel yemekhane Kapasitesi: 2.183 Kişi
Öğrenci Yurtları
Yatak Sayısı
1
Yatak Sayısı
2
Yatak Sayısı
3 – 4
Yatak Sayısı
5 - Üzeri
Oda Sayısı
34
498
366
-
Alanı m²
340
9.206
8.526
-
Lojmanlar
Lojman Adedi
Toplam m²
Dolu Lojman
Boş Lojman
22
88
1.936
22
-
60
94
5.640
60
-
5
72
360
5
-
1
105
105
1
-
2
63
126
2
-
2
128
256
2
-
4
120
480
4
-
1
383
383
1
-
97
-
9.286
97
-