Page 62-63 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

35
BİRİM TÜRÜ
BİRİMİN ADI
BÖLÜM/PROGRAM ADI
PROGRAM TÜRÜ PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM DİLİ
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ağız-Diş Ve Çene Radyolojisi
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anatomi(veteriner)
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Histoloji Ve Embriyoloji(veteriner)
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Biyokimya
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Fizyoloji(veteriner)
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Viroloji
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Mikrobiyoloji
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Parazitoloji
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Patoloji
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İç Hastalıkları
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Farmakoloji ve Toksikoloji(veteriner)
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Doğum ve Jinekoloji
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dölerme Ve Suni Tohumlama
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Cerrahi
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Besin Hijyeni Ve Teknolojisi
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Zootekni
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Hayvan Besleme Ve Beslenme
Hastalıkları
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Veteriner Hekimliği Tarihi Ve
Deontoloji
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Beden Eğitimi ve Spor
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Spor Yöneticiliği
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Hemşirelik
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Sosyal Hizmet
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Sağlık Yönetimi
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İmmünoloji
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Doğum ve Jinekoloji
İkinci Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Besin Hijyeni Ve Teknolojisi
İkinci Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Spor Yöneticiliği
İkinci Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Antrenörlük Eğitimi
İkinci Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Hemşirelik
İkinci Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Sosyal Hizmet
İkinci Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans Türkçe
ENSTİTÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Sağlık Yönetimi
İkinci Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans Türkçe
ENSTİTÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi
Örgün Öğretim
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe