Page 2 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

1
İÇİNDEKİLER
EK-A1 ALT YAPI VE FİZİKİ ALANLAR ..........................................................................2
EK-A2 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER .......................................................................6
EK-A3 EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETİNİN SUNULDUĞU BİRİMLER ................................9
EK-A4 ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİNE AİT LİSTE ..................................41
EK-B1 PAYDAŞ KATILIM ANKETİ ..............................................................................43
EK-B2 BİRİMLERDE YAPILAN KALİTE YÖNETİM ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ ......................66
EK-B3 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ .....................................70
EK-B4 S.Ü. KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI ..................................74
EK-B5 S.Ü. PAYDAŞ SINIFLAMASI ............................................................................79
EK-B6 S.Ü. PAYDAŞLARIN STRATEJİK ALANLARA KATILIMI ......................................81
EK-C1 2015 YILI BAP PROJE DESTEK DAĞILIMI .........................................................83
EK-C2 BİRİM BAZINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM KADROSU DAĞILIMI ................................85
EK-C3 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SAYISI VE DESTEK MİKTARI ..............................89
EK-C4 İŞLETİLEN YAZILIMLAR ..................................................................................91
EK-C5 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ................................................................93
EK-C6 ÜNİVERSİTEMİZİN ÖĞRENCİLERE SUNDUĞU İMKÂNLAR ...............................96
EK-Ç1 S.Ü. ETİK KURULLARI LİSTESİ .........................................................................98
EK-Ç2 ARAŞTIRMA LABARATUARLARININ FİZİKİ ALAN BÜYÜKLÜKLERİ..................100
EK-Ç3 ARAŞTIRMA PROJELERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU....................................102
EK-D1 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ...................................................106