Page 147 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

107
Bütçe Giderleri
2015
Bütçe
Başlangıç Ödeneği
2015
Gerçekleşme
Toplamı
Gerçekleşme
Oranı
TL
TL
%
Bütçe Giderleri Toplamı
360.194.000
419.530.401
116,47
01 - Personel Giderleri
203.683.000
233.316.471
114,55
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri
33.535.000
34.550.474
103,03
03 - Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
65.360.000
71.540.877
109,46
05 - Cari Transferler
7.960.000
7.041.292
88,46
06 - Sermaye Giderleri
49.710.000
73.081.289
147,02
Bütçe Gelirleri
2015
Bütçe
Tahmini
2015
Gerçekleşme
Toplamı
Gerçekleşme
Oranı
TL
TL
%
Bütçe Gelirleri Toplamı
360.194.000
424.996.939
117,99
03 – Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri
37.500.000
44.013.993
117,37
04 – Alınan Bağış Ve Yardımlar
302.574.000
359.128.136
118,69
05 – Diğer Gelirler
20.120.000
21.838.186
108,54
06 – Sermaye Gelirleri
-
-
-