Page 144 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

104
B) PROJE EKİBİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER
1) Proje Yöneticisinin araştırma deneyimi yeterli mi?
1
2
3
4
5
2) Proje ekibinin araştırma deneyimi yeterli mi?
1
2
3
4
5
3) Proje ekibinin konu ile ilgili daha önce yayınlanmış çalışmaları
var mı?
1
2
3
4
5
4) Projenin yürütüleceği birimlerde altyapı elverişli mi?
1
2
3
4
5
5) Talep edilen madde ve teçhizat araştırmanın amacı ve varolan
alt yapı ile tutarlı mı?
1
2
3
4
5
C) PROJE BÜTÇESİNİN DEĞERLENDİRMESİ
1) BAP’tan talep edilen desteğin gerekçesi inandırıcı mı?
1
2
3
4
5
D) PROJE SÜRESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1) Önerilen süre yeterli mi?
1
2
3
4
5
2) Proje aşamalarının zamanlaması uygun mu?
1
2
3
4
5
TOPLAM PUAN:
0 / 100
ÖZGÜN DEĞER İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ (En az 300 kelime)
YÖNTEM İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ
YAPILABİLİRLİK (EKİP VE ALTYAPI/EKİPMAN) İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ
YAYGIN ETKİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ
LÜTFEN UYARI VE ÖNERİLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ