Page 143 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

103
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
PROJE DEĞERLENDİRME FORMU
Sayın proje değerlendiricisi, aşağıda değerlendireceğiniz proje hakkında içerik, öneri
sahipleri, bütçe ve başarı ölçütleri/süre bakımından sorular bulunmaktadır. Her bir soruyu 5
(Beş) puan üzerinden değerlendirmeniz ve uygun gördüğünüz puan değerini seçmeniz
beklenmektedir. Harcayacağınız emek ve yapacağınız katkılardan dolayı teşekkür eder,
çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
---
Projenin Türü
Önerilen süresi
ay
Önerilen bütçe
0.00 TL
A) PROJE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1) Projenin adı çalışmanın amaçları ile uyumlu mu?
1
2
3
4
5
2) Önerilen çalışma konusu özgün mü?
1
2
3
4
5
3) Projenin amacı bilimsel bakımdan gerçekçi ve uygulanabilir mi?
1
2
3
4
5
4) Projenin amacı bilimsel açıdan anlamlı mı? Çalışma bilimsel
bakımdan gerekli mi?
1
2
3
4
5
5) Verilen literatür özeti sağlıklı bir surum değerlendirmesi için
yeterli mi?
1
2
3
4
5
6) Araştırma konusu ve amacı literatür bilgileri ile uygun bir
şekilde ilişkilendirilmiş mi?
1
2
3
4
5
7) Uygulanacak yöntem(ler) açık bir şekilde verilmiş mi?
1
2
3
4
5
8) Önerilen yöntem geçerli mi?
1
2
3
4
5
9) Araştırma yöntemi amacı ile tutarlı mı?
1
2
3
4
5
10) Araştırmadan beklenen yararlar gerçekçi mi?
1
2
3
4
5
11) Sonuçların uygulamaya aktarılması ile ilgili öneriler gerçekçi
mi?
1
2
3
4
5
12) Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel ve
ulusal ölçülerde katkı yapması ve ülkenin teknolojik, ekonomik,
sosyal-kültürel kalkınmasına sağlamasına yönelik göstergeleri
gerçekçi mi?
1
2
3
4
5