Page 41 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
39
31. Kariyer Otomasyonu: İş ve staj yeri arayan öğrenci/mezunlar ile iş gören ve stajyer
arayan kurumları bir araya getirmeyi amaçlayan bir sistemdir.
32. Bilmer Otomasyonu: Bilgisayar merkezini kullanan öğrencilere yönelik yapılmış bir pro-
jedir.
33. Moodle Uzaktan Eğitim Sistemi: Uzaktan eğitimde kullanılan bir çevrimiçi kurs yönetim
sistemidir.
34. Yabancı Uyruklu Öğrenci Otomasyonu (SÜYÖS): Yabancı uyruklu öğrenci işlemlerinin
bilgisayar ve internet üzerinden yürütülmesi amacıyla geliştirilmiş otomasyondur.
35. Kütüphane Otomasyonu: Kütüphaneye ilişkin kayıt, teslim, takip vb. İşlemlerin
yürütülmesi amacıyla geliştirilmiş otomasyondur.
36. Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu: Bilimsel araştırma projelerinin başvuru, takip
ve kontrolünün yapıldığı otomasyondur.
37. Akademik Teşvik Otomasyonu: Akademik teşvikte kullanılacak çalışmaların kaydedildiği
ve puanlandırıldığı sistemdir.
38. Akademik Performans Yönetim Sistemi: Akademik personelin tüm çalışmalarının kayıt
altına alındığı sistemdir.
39. Mezun Bilgi Sistemi: Mezunlara yönelik bir veri tabanı sağlayarak mezunların kalite po-
litikalarına yön vermesine yardımcı olacak geri dönüşler almayı amaçlayan bir sistemdir.
40. Kalite Yönetim Sistemi: Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanması sürecinde bi-
rimlerin veri girişi yapmasına imkan sağlayan sistemdir.
41. Selçuk Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi: Her türlü dokümantasyonun
üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini
sağlayan sistemdir.
42. Kablosuz Misafir Wifi Otomasyonu: Selçuk Üniversitesinde misafir olan akademik per-
sonel ve öğrencilerin kablosuz internet kullanabilmesini sağlayan sistemdir.
43. Selçuk Üniversitesi Mobil Uygulaması: Selçuk üniversitesinin mobil iletişim araçları için
hizmete sunduğu uygulamadır.
44. Yaz Okulu Misafir Öğrenci Ön Kayıt Otomasyonu: Yaz okulundan faydalanan öğrencilerin
ön kayıt işlemlerini gerçekleştirdikleri uygulamadır.
45. YÖKSİS – Öğrenci Bilgi Kayıt Otomasyonu: Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin YÖKSİS ka-
yıtlarını sağlayan sistemdir.
46. Selçuk Üniversitesi Hibe Portalı: Dış kaynaklı hibe programlarına destek, koordinasyon
ve takibinin yapıldığı bir sistemdir.
Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı, birimlerin taleplerine bağlı olarak sürekli yeni projeler üretmek-
tedir.
Bilgi Yönetim Sistemini etkin olarak kullanmak üzere Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsünde bulunan fakülte ve yüksekokullar ile Rektörlük ve ilçeler arasındaki internet ileti-
şim yapısı kontrol edilerek sürekli çalışır vaziyette tutulmaktadır.
Kullanılan bilgi yönetim sistemi,
Mevcut bilgi yönetim sistemleri eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak;