Page 40 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
38
15. Ek Ders Otomasyonu: Üniversite bünyesinde ders veren öğretim elemanlarının ders üc-
retlerinin otomatik olarak takip edilmesini sağlayan otomasyondur.
16. Web İçerik Yönetim Sistemi: Akademik ve idari birimlerinin web sayfa ihtiyaçlarını kar-
şılamak ve Selçuk Üniversitesi kurumsal kimliğini web üzerinde de sağlamak amacıyla
geliştirilmiş web içerik yönetim sistemidir.
17. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav Otomasyonu: Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul aşama-
sında gerçekleştirilen sınav başvurusu, kayıt ve yerleştirme uygulaması için geliştirilen
web otomasyonudur.
18. Farabi Değişim Programı Otomasyonu: Farabi değişim programına başvuracak öğrenci-
lerin işlemlerinin yapılabildiği yazılımdır.
19. Bologna Ders Bilgi Paketleri: Bologna uyum sürecinde yapılan çalışmalar doğrultusunda
ders bilgi paketlerinin online hazırlanarak web sayfasında yayınlanması için hazırlanmış
web yazılımıdır.
20. Üniversite Online Harç Sistemi: Harç (Lisans/ön lisans ve enstitü ödemeleri, yurt harç ve
depozito ödemeleri) işlemlerinin ilgili banka ile ortak mutabakata varılarak web servis-
ler yoluyla online olarak gerçekleştirilmesi için hazırlanan sistemdir.
21. Hazırlık Sınıfları (YADAM) Öğrenci İşleri Otomasyonu: Yabancı Diller MYO’da hazırlık sı-
nıfı eğitimi alan öğrencilerin işlemlerinin yapılabildiği otomasyondur.
22. Bütçe Takip Otomasyonu (OTPK): Üniversitenin gelir gider hesaplarının kontrolü için ha-
zırlanmış otomasyondur.
23. Giysi Bankası Otomasyonu: Üniversite öğrencilerinin giyim ihtiyaçlarını karşılamak üze-
re hazırlanan proje dâhilinde, giyim ürünlerinin kontrollü bir şekilde dağıtımını web üze-
rinden sağlayan bir otomasyondur.
24. Yemekhane Otomasyonu: Üniversite genelinde hizmet veren öğrenci ve personel ye-
mekhanelerinin, rezervasyon, ödeme, raporlama işlemlerini gerçekleştiren sistemdir.
25. YDYO Merkezi Sınav Otomasyonu: Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen
çeşitli merkezi sınavlar için, öğrencilerin sınav salonlarına dağıtılması, öğrenci ve gözet-
men listelerinin oluşturulması, öğrenci cevap kâğıtlarının basılması gibi işlemleri ger-
çekleştirip, öğrenciye kendi web sayfası üzerinden sınav giriş belgesini oluşturan oto-
masyondur.
26. Turnike Otomasyonu: Akıllı kart sistemiyle uyumlu olarak, öğrenci kimlik bilgilerini kont-
rol edip, geçiş yetkisi olan bölümlerdeki turnikelerin çalışmasını sağlayan sistemdir.
27. Akıllı Kart Program Otomasyonu: Akıllı kart program otomasyonu, kartlara basım yapan
otomasyondan ayrı olarak, bu kartların güvenlik bilgilerinin hazırlanması, personel ve
öğrenci bilgilerinin karta yazılması ve kartların belediye için uygun hale getirilmesini
sağlayan yazılımları içermektedir.
28. Sektörel Hizmetler Otomasyonu: Selçuk Üniversitesi birimlerinde farklı sektörlere ücret
karşılığında hali hazırda sunulmakta olan veya sunulabilecek hizmetlerin online olarak
takip edildiği ve yürütüldüğü yazılımdır.
29. UNIKOP Envanter Otomasyonu: UNİKOP üniversiteler birliği tarafından talep edilen en-
vanter hazırlama otomasyonudur.
30. Anket Otomasyonu: Selçuk Üniversitesinde yapılacak olan anketler için hazırlanmış bir
web otomasyon sistemidir.