Page 3 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

1
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
İÇİNDEKİLER
A-KURUM HAKKINDA BİLGİLER............................................................................2
İletişim Bilgileri...............................................................................................2
Tarihsel Gelişim...............................................................................................2
Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Hedefler. ..................................................3
Eğitim Öğretim Hizmeti Sunan Birimler...........................................................3
Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler....................................................4
İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar......................................................................4
B-KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ. ............................................................................6
C-EĞİTİM VE ÖĞRETİM......................................................................................12
Programların Tasarımı ve Onayı.....................................................................12
Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme................................13
Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma. ........................15
Eğitim-Öğretim Kadrosu................................................................................17
Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler.............................................19
Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi..........................................22
Ç-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME...........................................................................24
Araştırma Stratejisi ve Hedefleri....................................................................24
Araştırma Kaynakları.....................................................................................28
Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi....................................30
D-YÖNETİM SİSTEMİ..........................................................................................32
Yönetim Ve İdari Birimlerin Yapısı..................................................................32
Kaynakların Yönetimi . ..................................................................................33
Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi.......................................40
Kamuoyunu Bilgilendirme.............................................................................41
Yönetimin Etkinliği Ve Hesap Verebilirliği. .....................................................42
E-SONUÇ VE DEĞERLENDİRME. .........................................................................43