Page 13 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Kalite Güvencesi Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
11
ve diğer paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıda; önümüzdeki süreçte hayata ge-
çirilecek projeler görüşülmüş ve Selçuk Üniversitesi’nin vizyonunu güncelleme konusunda
katılımcılar görüşlerini bildirmiştir.
Paydaşların süreçlere katılımını ve bu yolla süreçlerde kalitenin iyileştirilmesini sağla-
mak için kalite koordinasyon kurulunca nihai şekli verilen EK-B1’deki paydaş anketleri düzenli
aralıklarla uygulanmaya devam edilmektedir. Ayrıca en önemli paydaşlarımızdan olan ve
Selçuk Üniversitesi’nin dış dünyaya açılan en büyük yüzü olan mezunlarımızla bağlarımızı
koparmamak, onların eğitimlerinden sonraki hayatlarına da destek olmak ve tecrübelerini
paylaşıp karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilmek için bir mezun takip sistemi oluşturulmuştur
(kariyer.selcuk.edu.tr). Bu sistem sayesinde oluşan bilgi, web ortamında mezunlarımızın
hem öğrencilik dönemlerine hem de iş hayatlarına ilişkin çalışma alanları, eğitim bilgileri vb. iç
ve dış paydaşlarla paylaşılmaktadır.
Selçuk Üniversitesi paydaş katılımlı yönetim stratejisi çerçevesinde tüm etkinliklerinde dış
paydaşların katılımını, birlikte iş yapış yöntemlerini geliştirip uygulamayı esas almıştır.
En önemli dış paydaşlarımızdan olan Konya Ovası Projesi (KOP) bölgesindeki üniversitelerin
oluşturduğu Konya Ovası Projesi Üniversiteler Birliğine (UNİKOP) üye olup birinci dönem baş-
kanlığını yürütmesi, ilk kez yapılan UNİKOP öğrenci çalıştayı, dekan ve yöneticilerle yapılan
toplantılar, strateji belirleme ve güncelleme toplantıları paydaş katılımı konusunda yürütülen
bazı faaliyetlerdir.
Selçuk Üniversitesi’nde programların tercih edilme, doluluk oranları, öğrenci profili dağılım-
ları (yabancı uyruklu vb.) gibi bilgiler her kayıt döneminin sonunda periyodik olarak izlenmek-
te, faaliyet raporuyla belgelenmekte ve rektörlük bünyesinde değerlendirilmektedir
(http://www.selcuk.edu.tr/ogrenci_isleri/birim/web/sayfa/ayrinti/2470/tr).