Page 46 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
42
Yöne m Sistemi
29. UNİKOP Envanter Otomasyonu: UNİKOP tara ndan talep edilen envanter hazırlama otomasyonudur.
30. Anket Otomasyonu: Selçuk Üniversitesi'nde yapılacak olan anketler için hazırlanmış bir web
otomasyon sistemidir.
31. Kariyer Otomasyonu: İş ve staj yeri arayan öğrenci/mezunlar ile iş gören ve stajyer arayan kurumları
bir araya ge rmeyi amaçlayan bir sistemdir.
32. BİLMEROtomasyonu: Bilgisayarmerkezini kullanan öğrencilere yönelik yapılmış bir projedir.
33.MoodleUzaktan Eği mSistemi: Uzaktan eği mde kullanılan bir çevrimiçi kurs yöne msistemidir.
34. Yabancı Uyruklu Öğrenci Otomasyonu (SÜYÖS): Yabancı uyruklu öğrenci işlemlerinin bilgisayar ve
internet üzerinden yürütülmesi amacıyla geliş rilmiş otomasyondur.
35. Kütüphane Otomasyonu: Kütüphaneye ilişkin kayıt, teslim, takip vb. İşlemlerin yürütülmesi amacıyla
geliş rilmiş otomasyondur.
36. Bilimsel Araş rma Projeleri Otomasyonu: Bilimsel araş rma projelerinin başvuru, takip ve
kontrolünün yapıldığı otomasyondur.
37. Akademik Teşvik Otomasyonu: Akademik teşvikte kullanılacak çalışmaların kaydedildiği ve
puanlandırıldığı sistemdir.
38. Akademik Performans Yöne m Sistemi: Akademik personelin tüm çalışmalarının kayıt al na alındığı
sistemdir.
Bilgi-İşlemDaire Başkanlığı, birimlerin taleplerine bağlı olarak sürekli yeni projeler üretmektedir.
Bilgi Yöne m Sistemini etkin olarak kullanmak üzere Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsü'nde bulunan fakülte ve yüksekokullar ile rektörlük ve ilçeler arasındaki internet ile şim yapısı
kontrol edilerek sürekli çalışır vaziye e tutulmaktadır.
KullanılanBilgi Yöne mSistemi
Mevcut bilgi yöne msistemleri çerçevesinde;
- Öğrencilere yönelik: demografik bilgiler, öğre m başarı durumları, memnuniyet düzeyleri,
ulusal değişim hareketliliği yöne mi, ders seçimi ve onayı, öğrenci kaydı, akademik danışmanlık
hizmetlerinin yürütülmesi, devamtakibi,
- Öğre m faaliyetlerine yönelik: ders bilgi pake , değerlendirme sistemi, öğrenme çık ları,
uzaktan öğre m, ölçme ve değerlendirme, akıllı sınıf,
- Öğre m altyapısına yönelik: elektronik ve basılı kaynak tarama, merkezi bilgisayar
laboratuvarının planlanması konularını kapsamaktadır.
Ar-Ge faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, öncelikli araş rma alanlarıyla uyumu Selçuk
Üniversitesi'ndeki bilgi yöne m sistemleri üzerinden sağlanmaktadır. Mevcut bilgi yöne m sistemleri
araş rma kadrosunun; ulusal/uluslararası dış kaynaklı proje sayısı ve bütçesi, yayın (makale, bildiri,
kitap)listeleri, aldığı patentler, sanat ve tasarımeserleri, hakem, editörlük ve bilirkişilik görevleri, ödüller,
aldıkları a flar konularını kapsamaktadır. Bilimsel Araş rma Projeleri Otomasyonu ile bilimsel araş rma
projelerinin başvuru, takip ve kontrolü yapılabilmektedir.