Page 44 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
40
Yöne m Sistemi
2. SMS Otomasyonu: Birimlerin kısa mesaj servisi yolu ile ilgili personel ve öğrencilerle haberleşmesini
sağlayan bir sistemdir.
3. Formasyon Otomasyonu: Pedagojik formasyonda eği m alan öğrencilerin bütün işlemlerinin
bilgisayar ve internet üzerinden yürütülmesi amacıyla geliş rilmiş otomasyondur.
4. Selçuk Üniversitesi Personel Bilgi Sistemi (SUPEBS): Akademik, idari ve geçici personele ait bilgilerin ve
personel hareketlerinin dijital ortamda tutulması ve erişimin kolaylaş rılması amacı ile geliş rilmiş
otomasyondur.
5. Selçuk Üniversitesi Web Personel Bilgi Sistemi (PBS-UBS): Personelin internet üzerinden bilgilerine
(izin, maaş ve ek ders ücretleri, kadro atama durumları, görevlendirmeleri, kişiye özel veya toplu
bilgilendirme mesajları, askerlik bilgileri vb.) ulaşabildikleri, personel daire başkanlığı ile ile şim
kurabildikleri bir web otomasyonu yazılımıdır.
6. İhale ve Doğrudan Temin Duyuru Programı: Döner sermayesi olan tüm birimler tara ndan
kullanılabilen bu uygulama ile ihale ve doğrudan temin duyuruları ve ihale dosyaları sisteme
girilebilmekte ve internet ortamında yayımlanabilmektedir.
7. Yurt Otomasyonu: SelçukÜniversitesi bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerin işlemlerinin bilgisayar
ortamında yürütülmesini sağlayan, yurt ücretleri ve giriş-çıkış takibi gibi işlemlerinin yapılabildiği
otomasyondur.
8. Web Öğrenci Temsilcisi Seçimi: Selçuk Üniversitesi'nde öğrenimgören öğrencilerin Selçuk Üniversitesi
Öğrenci Konseyi Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğrenci temsilcisi seçimlerini internet ortamında
online olarak yapabilmelerini sağlayan otomasyondur.
9. Üniversite Kimlik Otomasyonu: Selçuk Üniversitesi öğrenci ve personelleri için kimlik kar basımının
yapılabildiği yazılımdır.
10. Özel Yetenek Sınav Değerlendirme Programları: Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Tasarım Fakültesi ve
Devlet Konservatuarı için özel yetenek sınav süreçlerinin takibinin yapıldığı otomasyonlardır.
11. Akademik Kadro İlan Takip Otomasyonu(SAKİT): Selçuk Üniversitesi bünyesinde açılan akademik
kadro ilanları, başvuru işlemleri, ön değerlendirme ve değerlendirme işlemlerinin yapıldığı
otomasyondur.
12. Bordro Otomasyonu: Bordro otomasyonu, üniversitede çalışan akademik ve idari bütün
personellerin maaş, fark maaş, kısıtlı maaş, ek ders ve mesai hesaplamalarının otoma k yapılabilmesi
için üre lmiş bir yazılımdır.
13. Ens tü Otomasyonu: Ens tü öğrencilerinin ve öğre m üyelerinin lisansüstü eği me yönelik
işlemlerinin bilgisayar ve internet üzerinden yürütülmesi amacıyla geliş rilmiş otomasyondur.
14. HİTAP Otomasyonu: SGK tara ndan geliş rilen HİTAP'a Kamu Kurumları bünyesine görev yapan
personel bilgilerinin doğru, eksiksiz ve zamanında ile lmesi ve var olan personele ait bilgilerin SGK
sistemine zamanında ve doğru şekilde ile lmesi amacıyla geliş rilmiş otomasyondur.