Page 26 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
22
Eği m ve Öğre m
Selçuk Üniversitesi hemöğrencilerin hemde diğer iç paydaşların kullanımına yönelik olarak pek çok tesis
ve nitelikli altyapı imkânlarına sahip r. Üniversite bünyesinde 36 kan n, 2 kafeterya, 6.330 öğrenciye
hizmet verme kapasitesine sahip 20 adet öğrenci yemekhanesi bulunmaktadır. Açık ve kapalı spor
faaliyetlerinin gerçekleş rileceği alanlar mevcu ur. Üniversite yerleşkesinde Türkiye'nin en büyük
bilgisayar merkezi öğrencilere hizmet vermektedir. Merkez kütüphane içerisinde öğrencilerin bireysel ya
da grup çalışmalarını gerçekleş rebilecekleri ve teknoloji donanımlı çalışma alanları yer almaktadır.
Üniversite yerleşkesinde büyük bir sosyal tesisin dışında yeni hizmete giren Keykubad Köşkü' nden
öğrenciler faydalanmaktadır. Yine yerleşkede alış-veriş, restoran gibi özel işletmelerin yer aldığı
Gökkuşağı merkezi de hizmet vermektedir. Öğrencilerin açık ve kapalı spor etkinliklerini yapabileceği,
kapalı spor salonu, tenis kortları, binicilik tesisi, olimpik yüzme havuzu, basketbol sahaları, halı saha ve
çim saha gibi imkânlar da mevcu ur. Üniversite bünyesinde 130 adet atölye, 127 bilgisayar laboratuvarı
ve 341 adet diğer laboratuvar öğrencilerin de eği m-öğre m süreçlerine hizmet edecek şekilde
mevcu ur. Ayrıca (1, 2 ve 3-4'er kişilik olarak planlanmış) toplam 1.091 oda kapasiteli öğrenci yurdu da
yer almaktadır. Öğrencilerin ulaşım sorunlarını çözmek adına hafif raylı sistem üniversite yerleşkesi içine
girecek şekilde hizmet vermekte ve öğrenciler yerleşke içinde ücretsiz olarak bu hizme en
faydalanmaktadır. Tesis ve altyapılarla ilgili ayrın lı bilgiler EK-A1'de sunulmaktadır.
Selçuk Üniversitesi sahip olduğu altyapı kapasitesiyle öğrencilere yönelik yatro, sergi, panel, seminer,
konser, turnuva, teknik gezi, kampanya, söyleşi gibi pek çok faaliyet sunmaktadır. Faaliyetlerle ilgili
ayrın lı veriler EK-C6'da sunulmaktadır. Üniversite bünyesinde öğrencilerin içinde yer aldığı ve çeşitli
etkinlikler düzenlediği toplamda 99 öğrenci topluluğuna destek verilmektedir. Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı tara ndan koordine edilen etkinliklerin dışında birimler de öğrencilerin mesleki
gelişimine yönelik ve diğer sosyal, kültürel ve spor f faaliyetleri de desteklemektedir. Giysi Bankası gibi
sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerin hem katkı sundukları hem de faydalandıkları projeler de
yürütülmektedir. SELÇUKSEMgibi birimler ya da Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet
Konservatuarı gibi birimler de öğrencilere yönelik kurs, seminer, turnuva, sergi, yatro gibi etkinlikler
yürütmektedir.
Üniversite bünyesinde öğrenci şenlikleri adı al nda çeşitli dönemlerde öğrencilerin sosyal ve kültürel
gelişimlerine yönelik özel etkinlikler de hayata geçirilmektedir.
Selçuk Üniversitesi, eği mve öğre msüreçlerini bütün iç paydaşlarının taleplerini dikkate alacak şekilde
yürütmek konusunda gerekli tecrübe ve kurumsal altyapıya sahip r. Üniversitenin alt yapısında engelli
öğrencilerin eği mhayatlarına devametmelerini sağlayacak şekilde gerekli düzenlemeler büyük oranda
tamamlanmış r. “Engelli Dostu Bir Yerleşke” hedefinin gerçekleş rilmesi konusunda sadece derslik
alanları değil bütün yerleşimalanlarının düzenlenmesi konusundaki çalışmalar sürdürülmektedir. Engelli
öğrencilerin sorunlarını iletebileceği ile şim kanalları oluşturulmuş ve Engelsiz Yaşam Birimi vasıtasıyla
karşılaşılan sorunların yetkili mercilere ile lmesi süreci hızlandırılmış r